Угода про підписку

Компанія «IMB + Records», надалі іменована «Оператор» з одного боку та

«Абонент», з іншого боку, підписав цю Угоду про таке:

1. Термінологічний договір

Сторони цієї Угоди протягом терміну її дії приймають такі визначення для

умови, викладені нижче:

Підписка – доступ абонента до послуг на умовах, визначених тут.

Послуги – надання Оператору Абонентських прав доступу до мережі Інтернет TV програмний пакет «IMB

+ Записи».

Період підписки – максимальний термін підписки за цією Угодою – необмежений, мінімальний

Період підписки за цим документом – один (1) місяць.

2. Предмет угоди

2.1. Замовлення клієнтів в Оператора та Операторські служби надає абонентам (згідно п.

1 цієї Угоди). При необхідності оператор надає абонентам необхідне

обладнання за додаткову плату. Коли ви купуєте обладнання за передоплатою, воно стає

власністю Абонента відразу після надходження оплати на рахунок Оператора.

оператор надає гарантію на допоміжне обладнання протягом 12 місяців з дати покупки.

2.2. Доступ до Сервісу надається для отримання платежів за Абонентським обслуговуванням (плата за

перший місяць) до Оператора.

2.3. Обслуговування та обслуговування клієнтів, гарантійна підтримка та фірма технічної допомоги надає

підписники «IMB + Records».

3. Відмова від відповідальності

3.1. Якщо абонент вирішив не продовжувати або розірвати свій контракт, абонентське обладнання

залишається власністю Абонента. Абонент несе повну відповідальність за належне використання

та належне зберігання обладнання протягом гарантійного терміну. Несанкціоноване використання обладнання

заборонено та карається законом. Оплата за оформлену підписку не повертається.

доступна послуга для здійснення платежу.

3.2. Абонент не має права використовувати обладнання та послуги для публічного показу, а також організації

і доступ до послуг для третіх осіб. Абонент погоджується з тим, що обладнання може використовуватися лише для

домашнє використання. (Мережа та інші комерційні користувачі, які мають кілька з’єднань, наприклад готелі,

кабельна та інтернет-мережа, ресторани, бари тощо, де більше одного абонента завершується за допомогою

контракт спеціального оператора для особливих обставин.)

Порушення цього положення призводить до припинення доступу без повернення грошових коштів. Оператор

зберігає за собою право вимагати компенсації через суд.

3.4. Абонент може повернути IPTV-STB Operator (в оригінальній упаковці без очевидних предметів

сліди використання) протягом двох тижнів після отримання із зазначенням причин повернення (доставка не здійснюється

підлягає відшкодуванню).

3.5. Не допускається розірвання договору Абонентом у зв’язку з його переїздом

(переміщення) або відключення від Інтернет-Абонента з причин, які не залежать від

Оператор.

4. Умови надання платіжних послуг

4.1. За умовами цієї Угоди оплата послуг переноситься на наступну дату на

календарний місяць вилучення.

4.3. Платник повинен повідомити оператору всю необхідну інформацію про себе: П.І.Б., П.І.Б.

адреса проживання, банківські реквізити, дата народження. Наведені вище дані мають бути релевантними.

4.4. Днем оплати є день зарахування коштів на банківський рахунок Оператора.

4.5. Клієнт несе відповідальність за всі банківські комісії, пов’язані з платіжними підписками.

5. Вартість послуг

5.1. Ця угода встановлює ціни, вказані на момент укладення договору на сайті http:

www.imb-plus.tv

5.2. Щомісячна плата не змінюється до закінчення мінімального терміну дії договору.

6. Зобов’язання оператора

6.1. Оператор зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення послідовності, безперервності та

Якість послуг. Оператор залишає за собою право проводити необхідні роботи з технічного обслуговування.

6.2. Оператор залишає за собою право змінювати склад програмного комплексу послуг, при цьому

оператор запропонує найцікавіші та рейтингові канали.

7. Обов’язки абонента

7.1. Абонент повинен використовувати Обладнання та Послуги згідно з цією Угодою.

7.2. Абонент несе відповідальність за зобов’язаннями, визначеними договором. Особа, яка підписує

ця Угода вважається чинною від свого імені та для облікового запису.

7.3. Абонент повинен протягом 15 днів будь-яким зручним для нього способом попередити оператора про

зміна імені, адреси проживання та банківських реквізитів.

7.4. Якщо абонент має інформацію (або підозру), що хтось незаконно використовує його пароль

доступу до Сервісу, необхідно негайно повідомити оператора про скидання пароля.

8. Призупинення використання служби

8.1. Оператор залишає за собою право призупинити доступ до послуг, які підписані Абонентом

без попереднього повідомлення або будь-якої компенсації у випадках:

Невиконання Абонентом будь-яких своїх зобов’язань

Незаконне використання Сервісів

Обставини непереборної сили.

9. Термін дії та припинення

9.1. Мінімальний термін дії договору – 1 місяць з моменту отримання товару або надання послуг

початок. Після закінчення мінімального терміну договір автоматично продовжується на 1 місяць.

9.2 Заява про призупинення передплати надається за телефоном +1 416 232 2905 або

Безкоштовний номер (877) 462 4788 не пізніше ніж за один (1) місяць до надання послуги.

Відмова від отримання посилок або послуг не означає розірвання договору.

9.3. Протягом терміну дії договору Абонент може в будь-який момент розірвати договір

безстроково з поважної причини. Сплачена абонплата не повертається. Припинення надання послуги

в останній день оплати, незалежно від того, використовувався чи не підписався на послугу.

9.3. Право на дострокове розірвання договору залишається без змін.

10. Форс-мажор

10.1. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання зобов’язань за Договором

через обставини, які виникли воля і бажання операторів і що це було неможливо

прогнозувати, запобігати та справлятися зі стихійними лихами, законами, указами та постановами чи бездіяльністю

державні чи інші органи влади чи інші сторони, за яких Оператор не несе відповідальності.

10.2. Оскільки оператор не є творцем програми, він не несе відповідальності за вміст

зміна розкладу мовлення або повне припинення трансляції програм, на які він передається

Сервіси, підписані Абонентом.

11. Вирішення суперечок

11.1. Всі розбіжності між сторонами повинні вирішуватися шляхом переговорів. У випадках, коли

згоди досягти не вдалося, спір між сторонами вирішувати в суді в

відповідно до встановлених правил чинного законодавства. Рішення суду є остаточним і підлягає виконанню

обом сторонам. Судові витрати, сплачені стороною, яка програла, у випадку, якщо суд цього не зробив

прийняв рішення.

12. Конфіденційність даних

12.1. Абонент погоджується не передавати коди доступу та інші конфіденційні дані відповідно до цього

Угода з будь-якою третьою стороною. Відповідальність за шкоду, спричинену порушенням цього пункту, несе

підписалися.

12.2. Оператор зобов’язаний зберігати конфіденційність всієї інформації, отриманої від Абонента

за цим договором (назва, адреса, код доступу, банківські реквізити, комісії тощо) у всіх випадках, коли це

не суперечить чинному законодавству.

13. Різне

Абонент визнає, що погоджується з умовами Угоди. Якщо одне з положень

ця Угода відповідно до закону, який вважається недійсним, решта положень залишаються в

примусово.

Усі поправки до цієї Угоди дійсні, лише якщо вони зроблені у формі

додаткова письмова угода, підписана обома сторонами.

Дивитися по телевізору

Дивитися на комп'ютері

Провідний провайдер онлайн-телебачення

Усі українські, російські та польські канали

Зручний інтерфейс

Немає нічого простішого

Зареєструйтеся сьогодні та отримайте онлайн-телебачення найкращої якості

Зареєструватись
Share This